PerioCAT

Serveis

Departament de Periodòncia

Diagnòstic detallat de la malaltia periodontal. Periodontograma complet.
Proves microbiològiques i genètiques.
Tractament de la malaltia periodontal:

Fase sistèmica: Control de la salut general del pacient.

Fase higiènica: Tractament periodontal conservador.

Reavaluació: Anàlisi dels resultats obtinguts.

Fase quirúrgica: Tècniques de cirurgia resectiva i regenerativa. Tècniques de cirurgia mucogingival.

Mantenimient: Control de la malaltia periodontal a llarg termini.

Formació continuada del personal sanitari.

Departament d’Implantologia 

Diagnòstic detallat i planificació de la rehabilitació conjuntament amb el prostodoncista.
Anàlisi detallada de l’ortopantomografia, TC i encerat diagnòstic per aconseguir òptima estètica.
Adaptació a la marca d’implants que imposi el centre sanitari amb o sense cirurgia guiada.
Tractament de les mucositis i/o periimplantitis.
Cirurgia de regeneració tissular guiada i mucogingival per optimitzar estètica.
Possibilitat de sedació conscient. (anestesista PerioCAT)
Formació continuada del personal sanitari.

 

 

* El nostre equip professional es desplaçarà al centre sanitari setmanalment, quinzenalment o mensualment en funció de les necessitats existents.