PerioCAT

Principis

Responsabilitat: “Capacitat existent en tot subjecte actiu per reconèixer i acceptar les conseqüències d’un fet realitzat lliurement”

Integritat: “Dit d’una persona: Recta, d’una probitat perfecta”

Experiència: “Àmplia pràctica que proporciona coneixement o habilitat per fer alguna cosa”

Qualitat: “Superioritat/Excel·lència”

Compromís: “Conveni, obligació contreta”

Flexibilitat: “Susceptibilitat a canvis o variacions segons les circumstàncies o necessitats”